Ommaviy axborot vositasi sifatida roʼyxatga olingan veb-saytlardagi internet-jurnalistika materiallari

A'loxon Nabiyev